SEPARADORS MAGNÈTICS

SEPARACIÓ DE PARTÍCULES FÈRRIQUES

Depuració de:
Emulsions, solucions sintètiques i olis de tall.

En processos de:
Normalment utilitzat com pre-depuració per sistemes de filtració més estrictes.

Qualitat de filtració nominal:
Sense especificar.

Cabals:
20 fins 1.500 l/min i mes.
TORNAR

TORNAR