Política Medi Ambiental

Medi AmbientEl compromís de KENFILT amb els clients i amb la societat, es porta a terme mitjançant el Sistema Integrat de gestió que està enfocat al servei als seus clients i al respecte i protecció al medi ambient i basat en els següents principis:

punt verd Implantar i promoure en tots els nivells de la seva Organització el Sistema Integrat de Gestió ISO 14001 com element fonamental per aconseguir els nivells de qualitat i servei que els clients requereixen, i assegurar la protecció del medi ambient.

punt verd Complir els requisits legals que es deriven de la legislació vigent aplicable a l'Organització. 

punt verd Prestar especial interès en la prevenció de la contaminació ambiental, revisant periòdicament els aspectes mediambientals significatius associats a les activitats de l'empresa amb la finalitat d'eliminar-los o reduir-los i controlar-los.

punt verd Promoure la participació, la formació i la informació dins de l'empresa i en totes les seves activitats, motivant a tot l'equip humà, inclosos proveïdors, per treballar conforme a aquesta Política i els requisits del Sistema.

punt verd Garantir la satisfacció dels clients, analitzant les expectatives de servei i els requisits dels mateixos mitjançant canals de comunicació adequats, amb la finalitat de millorar contínuament, aconseguint un nivell de seguretat òptim pel desenvolupament de les tasques.