Política de Privadesa

En Compliment De La Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007 que la desenvolupa, informa:

I. – TITULARITAT DEL FITXER Kenfilt Europa, S.L. és l'únic titular dels fitxers en el que s'incorporen les dades de caràcter personal que es recullen en aquesta web.

II -. RECOLLIDA I TRACTAMENT Les dades de caràcter personal recollides en els formularis de la pàgina web s'incorporen a fitxers automatitzats que compleixen amb les exigències de la legislació vigent aplicable a la matèria.

La existència i característiques d'aquests fitxers han estat degudament comunicades a l'Agència de Protecció de Dades seguint les directrius de la normativa de protecció de dades aplicable a fitxers d'entitats públiques.